Nieuws:

SMF - Just Installed!

Hoofdmenu

Recente berichten

#2
Spreuken & Humor / Ervaar!
Laatste bericht door Rozenhart - mei 27, 2023, 04:44 PM
Zeg me niet dat je sterfelijk bent
Zeg me niet dat je onsterfelijk bent
Maar... ervaar!


#3
Psychologische Revolutie / Het mysterie dat bewustzijn he...
Laatste bericht door Rozenhart - mei 27, 2023, 11:36 AM
Wetenschappers en non-dualisten struikelen over het mysterie van bewustzijn!
Maar hoe zit het dan precies?
Hier mijn visie!

#4
Psychologische Revolutie / Er is maar een zelf
Laatste bericht door Rozenhart - mei 26, 2023, 07:51 PM
Er is maar een zelf.
En dat ben jij.

Dus geen zelf ergens nog verborgen, in lagere of hogere sferen.
Als je niet de persoon bent maar wel de waarnemer (van de persoon) heb je twee zelven. Je kunt dan wel gaan beweren dat het ene het ware zelf is en het andere niet maar je blijft toch lekker zitten met twee zelven.
Maar als je de persoon bent en de waarnemer van de persoon en ze zijn een en hetzelfde (de waarnemer is het waargenomene/bewustzijn is zijn inhoud)), dan is ik simpelweg alleen ik en is er ook geen sprake van een innerlijk conflict meer: ik en mezelf. Ik en mijn denken. Etc.
Je bent er al.
Verzet je daar niet tegen, ook niet op een filosofische manier.
'Op de plaats rust!.'
Ik ben.
#5
De Weg van Verlichting / Het Allerhoogste
Laatste bericht door Rozenhart - mei 25, 2023, 03:26 PM
Het Allerhoogste:
Dat ben jezelf in vrijheid.
Als liefde bezit van je neemt.
Als je ogen glanzen vanwege de helderheid van je geest.

Waarom zoeken we God toch zo ver weg of in verheven esoterische en/of Indiase filosofieën?
Daar waar jij bent is God of niet.
Vanzelfsprekend kun je daarentegen verdriet ervaren of afschuw en haat. Kun je het uitschreeuwen van geestelijke en/of lichamelijke pijn, nietwaar?
En toch, toch is God daar waar je bent.
We kunnen alleen maar hier en nu liefde ervaren, schoonheid, waarheid, genezing, inzicht, wijsheid,... Bewustzijn kan een andere boodschap weerkaatsen dan het leed dat ons heden overspoelt.

Ergens brandt diep in onszelf het licht, ongeacht de omstandigheden. Het is een kunst om dat licht gewaar te zijn.
En jij bent dat licht.

#7
De Weg van Verlichting / De missing link
Laatste bericht door Rozenhart - mei 25, 2023, 08:44 AM
Wat ontbrak in de boodschap van Jiddu Krishnamurti waardoor hij geen verlichte zielen achterliet? 'Niemand heeft mij begrepen.'...
Hier mijn hint!


(PS Dit is een fragment uit de video Faalde Krishnamurti?)
#8
Alternatief & Zelfhulp / Het einde van zelfhaat
Laatste bericht door Rozenhart - mei 25, 2023, 07:37 AM
Je hoort het zoveel: mensen die zichzelf vervloeken, door iets wat ze ooit hebben gedaan of nagelaten. 'Ik deug niet.' ...  'Ik kan het mezelf niet vergeven.' ... 'Waarom heb ik dat (niet) gedaan?' ...
Nu kun je Een cursus in wonderen hebben gedaan, 365 dagen lang. Misschien heb je begrepen dat je liefde bent. Dat liefde de enige werkelijkheid is.
Het kan ook zijn dat je de deuren hebt plat gelopen bij therapeuten met je zelfbeklag!...
Goed, heeft dat alles je echt geholpen, om een einde te maken aan zelfhaat?
Als je de persoon bent (dus deze zit daar niet toevallig) en je bent daarbij ook de waarnemer van de persoon (zonder enige twijfel). En deze twee zijn niet-twee. Dus een en hetzelfde. Waar zit dan nog de ruimte van zelfhaat?
Maar als je als een waarnemer je zelf, de persoon beoordeelt. Heb je gegarandeerd een gespleten situatie, nietwaar?
Dit is geen een of andere theorie: Je bent het object en de waarnemer van het object en deze zijn een en hetzelfde. Dan zal je innerlijk vrij zijn.
#9
Meesters, Goeroes, Leraren,... / Faalde Jiddu Krishnamurti?
Laatste bericht door Rozenhart - mei 24, 2023, 05:40 PM
In deze video bespreek ik uitgebreid wie Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) was. En wat mijn link was en is met hem!
Ook bespreek ik uiteindelijk in mijn ogen de missing link.


#10
Naga Dharma / De verandering
Laatste bericht door Rozenhart - mei 24, 2023, 11:45 AM
Wanneer verander je spiritueel echt, is er sprake van transformatie? Transformatie van het denken.
Is de spreker wel werkelijk innerlijk psychologisch veranderd? Goed, hier gaan we nader op in!