Nieuws:

SMF - Just Installed!

Hoofdmenu

Recente berichten

#41
Beheerder / Contact
Laatste bericht door Beheerder - aug 15, 2023, 05:26 PM
#42
Inzicht-platform / Wat is Zelfkennis?
Laatste bericht door Nathan - aug 15, 2023, 04:37 PM
'Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles.'
#43
Gratis MHC-program / Naga Meditatie
Laatste bericht door Nathan - aug 15, 2023, 04:29 PM
Naga Meditatie:
Het onderkennen van je zintuiglijk gewaarzijn.
Dit kan je misschien bekend voor komen...
Wat belangrijk is bij Naga Meditatie, dat je er geen andere vormen van meditatie naast beoefent.
Het is van groot belang dat je 24/7 de bereidheid hebt om, te voelen wat je voelt, te horen wat je hoort, te zien wat je ziet, te ruiken wat je ruikt en te proeven wat je proeft. Daarbij is dan  de waarnemer het waargenomene.
Je hoeft je bij NM niet eerst te ontspannen en een bepaalde houding aan te nemen. Ook wordt er geen nieuwe ervaring gezocht.
Je onderkent hier en nu direct wat geheel spontaan het allereerste bij je binnenkomt, en wat dan? En wat dan?...
Je lichaam staat centraal, daarbij overstijg je direct je denkgeest.
Naga Meditatie staat niet voor stress reduction, maar om de verstrooiing van de geest tijdelijk radicaal te onderbreken. De geest is geneigd de hele dag zijn eigen staart na te jagen: over wat het niet heeft en wil hebben en wat het heeft en niet wil hebben. Zonder deze geest eerst te beoordelen, te analyseren, te bekritiseren en dergelijke overstijg je gewoon direct de denkgeest door je aandacht direct volledig te verleggen naar wat je voelt, hoort, ziet, ruikt en proeft. Volledig lichamelijk gewaarzijn. Je zult dan spontaan verstilling en ruimte kunnen ervaren. Dit garandeert niet de Waarheid, want naar de Waarheid loopt in werkelijkheid geen bepaald pad. Maar een verstrooide geest zal zeer zeker nimmer de Waarheid zien.
Ik ben niet tegen verstrooiing maar een geest kan niet enkel verstrooid zijn.
Naga Meditatie stopt direct de denkgeest.